Den tysk-polska tillverkaren av skorstenssystem NIKO söker handelspartner i Sverige.

Download product catalog

Vi tillförsäkrar

 • mycket hög kvalitet av produkter,
 • garanti för 30 år,
 • priskonkurrenskraft på Er marknad,
 • utbildningar,
 • starkt marketingsstöd,
 • europeiska certifikat.

Vi erbjuder

 • skorstenssystemet NIKO UNI - ett universellt skorstenssystem för alla typer av värmeanordningar, i synnerhet rekommenderat för öppna spisar och pannor för fasta bränslen (trä, kol m.m..)
 • skorstenssystemet NIKO KONDI – ett skorstenssystem speciellt anpassat för gaskondensationspannor – lågtemperaturpannor som är mycket populära i enfamiljhus
 • skorstenssystemet NIKO LUFT - ett skorstenssystem konstruerat så att det möjliggör att ansluta så mycket som 10 gaseldade pannor med en sluten förbränningskammare till en skorsten
 • skorstenssystemet NIKO DUO-MIX - ett skorstenssystem som medger beroende på behov och omstänigheter placering av två likadana eller olika skorstenssystem på en skorsten
 • skorstenssystemet NIKO WENT - ett skorstenssystem byggt av lättklinkerblock med ventilationsegenskaper

Kontakter

Om NI inte kan kommunicera på tyska, polska, engelska eller ryska så ber vi att bara skicka telofonnumret, adressen eller det kontaktspråk som Ni helst vill använda. Vi försöker att kontakta Er snarast möjligt.